• Bulvės
 • Cukriniai runkeliai
 • Kviečiai
 • Kvietrugiai
 • Miežiai
 • Rapsai

Flavonoidai augalų lapuose

Antioksidacinis poveikis
Glikozilinti bioflavonoidai apsaugo augalų lapus nuo ilgalaikių regimosios šviesos sukeliamų oksidacinių pažaidų. Manoma, kad kvercitino derivatai gali apsaugoti augalo membraniniame apvalkale išsidėsčiusius chloroplastus nuo regimosios šviesos sukeliamo singletinio deguonies generavimo1. Todėl glikozilintų natūralių antioksidantų dažniausiai aptinkama sveikų augalų lapų ląstelėse. Antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių bioflavonoidų biosintezė padidėja tiek esant žemo lygio, tiek ir aukšto lygio apšviestumui (šviesos radiacijai), kaip atsakas į azoto išeikvojimą augaluose2. Glikozilintų flavonoidų akumuliacija padidėja ne tik dėl augalo apšvitos UV - B (315 - 280 nm bangos ilgio) spinduliais, bet gali padidėti ir dėl kitokio stresinio aplinkos poveikio, pavyzdžiui, šaknų zonos druskingumo padidėjimo3. Fotooksidacinis stresas augaluose pasireiškia dėl reaktyvių deguonies formų susidarymo. Natūralūs antioksidantai geba neautralizuoti neigiamą reaktyvių deguonies formų poveikį, sugerdami dalį ultravioletinių saulės spindulių, taip pat sudarydami kompleksus su geležies ir vario jonais1. Biolavonoidai, be gebėjimo apsaugoti augalų lapus nuo fotooksidacinio streso, taip pat padeda augalui išgyventi ir veikiant kitokiems stresiniams aplinkos poveikiams, pavyzdžiui, sausrai, aukštai aplinkos temperatūrai, aplinkos taršai 1,4,5. Apibendrinus, galima teigti, kad flavonoidai yra svarbūs, siekiant pagerinti augalų toleranciją tiek biotiniams, tiek ir abiotiniams stresams.

Augimą reguliuojantis poveikis
Be to, jog flavonoidai atlieka pirmines antioksidacines funkcijas atsakydami į įvairius abiotinius stresus augaluose, jie yra veiksmingi endogenininio auksino judėjimo reguliatoriai, todėl gali atlikti augalų vystymosi reguliatorių vaidmenį6. Bioflavonoidai geba kontroliuoti atskirų augalo organų ir viso augalo vystymąsi. Tokiu būdu, natūralūs antioksidantai prisideda prie streso sukeltų morfogeninių atsakų augaluose. Apibendrinus, galima teigti, jog flavonoidai padega efektyviai kontroliuoti vystymosi procesus eukariotinėse ląstelėse.

Su Rokiprag Be Rokiprag
 1. Agatia G., Azzarellob E., Pollastri S., Tattini M., 2012. Flavonoids as antioxidants in plants: Location and functional significance. Plant Science, 196: 67 – 76.
 2. Lillo C., Lea U.S., Ruoff P., 2008. Nutrient depletion as a key factor for manipulating gene expression and product formation in different branches of the flavonoid pathway. Plant Cell and Environment, 31: 587 – 601.
 3. Agati G., Biricolti S., Guidi L., Ferrini F., Fini A., Tattini M., 2011. The biosynthesis of flavonoids is enhanced similarly by UV radiation and root zone salinity in L. vulgare leaves. JJournal of Plant Physiology, 168: 204 – 212.
 4. Noori M., Askari M., Beigi F., 2012. Robinia Peseudoacacia L. Flavonoids in Defence of Plant against Soil Crude Oil Pollution. International Journal of Ecosystem, 2 (1): 1 - 5.
 5. Nakabayashi R., Yonekura - Sakakibara K., Urano K., Suzuki M., Yamada Y., Nishizawa T., Matsuda F., Kojima M., Sakakibara H., Shinozaki K., Michael A. J., Tohge T., Yamazaki M., Saito K., 2014. Enhancement of oxidative and drought tolerance in Arabidopsis by overaccumulation of antioxidant flavonoids. The Plant Journal, 77 (3): 367 - 79.
 6. Brunetti C., Di Ferdinando M., Fini A., Pollastri S., Tattini M., 2013. Flavonoids as Antioxidants and Developmental Regulators: Relative Significance in Plants and Humans. International Journal of Molecular Sciences, 14: 3540 - 3555.