• Bulvės
 • Cukriniai runkeliai
 • Kviečiai
 • Kvietrugiai
 • Miežiai
 • Rapsai

Flavonoidai dirvožemyje

Flavonoidų biosintezės ciklo metu susidaro daug skirtingų cheminių junginių, galinčių atlikti įvairias funkcijas augaluose. Be anksčiau paminėtos augalų ir bakterijų simbiozės indukcijos, flavonoidai atlieka ir daugiau funkcijų augalų rizosferoje (2 pav.).

2 pav. Schematinis flavonoidų funkcijų rizosferoje atvaizdavimas (pagal Hassan S., Mathesius U., 2012. The role of flavonoids in root – rhizosphere signalling: opportunities and challenges for improving plant – microbe interactions. Journal of Experimental Botany 63: 3429–3444.)

Flavonoidai:

 • - apsaugo augalus nuo UV radiacijos,
 • - vykdo auksinų transporto ir kitų fiziologinių procesų reguliavimą,
 • - atlieka signalinių molekulių funkcijas, vykstant augalo simbiotinei sąveikai su azotą fiksuojančiomis bakterijomis,
 • - stimuliuoja mikorizinių sporų dygimą ir hifų šakojimąsi,
 • - didina mikro ir makro elementų prieinamumą,
 • - atbaido parazitinius nematodus ir slopina jų sukeliamas infekcijas,
 • - pasižymi kitų augalų ligas sukeliančių mikroorganizmų (pavyzdžiui, Fusarium oxysporum) dauginimąsi inhibuojančiu poveikiui,
 • - esantys augalų šaknų rizosferoje gali tarpininkauti alelopatinėje augalų sąveikoje.

Flavonoidai, patekę į dirvožemį geba kai kuriuos ten esančius sunkiai biologiškai prieinamus mikroelementus paversti labiau prieinamais (tai yra helatuoti dirvožiamio maistingąsias medžiagas) tiek augalams tiek kitiems dirvos mikroorganizmams. Pavyzdžiui, tiriant mėlynžiedžių liucernų (Medicago sativa)šaknų eksudatus, buvo nustatyta, jog tokie flavonoidai kaip genisteinas, kvercitinas, kamferolis, sudarydami chelatinius junginius, padaro fosforą ir geležį labiau biologiškai prieinamomais augalamas, taip pat gali padaryti geležį labiau prieinamą, redukuojant Fe (III) į Fe (II)ir chelatuojant kitaip neprieinamą geležį, esančią geležies oksidų pavidale.

Be Rokiprag Su Rokiprag
Pomidorų šaknys su Rokiprag

Taigi, rizosferos eksudatuose esantys flavonoidai turi didelę reikšmę tiek augaluose vykstant maistinių medžiagų pasisavinimo procesams, tiek suaktyvėjant abipusiai naudingiems augalų ir bakterijų bei augalų ir grybų santykiams, ko pasekoje, paspartėja augalo augimas ir vystimasis, prisidedama prie derliaus kokybės pagerėjimo.

Kadangi bioflavonoidai atlieka įvairias fiziologines funkcijas skirtingose augalų dalyse ir jų šaknų rizosferoje, pradedant maistinių medžiagų chelatavimu ir pernaša ir baigiant apsauginėmis bei simbiotinius procesus skatinančiomis funkcijomis, yra prasminga bioflavonoidų pagrindu gaminamą agropreparatą naudoti tiek augalų pamaitinimui per lapus (pavyzdžiui, komplekse su kitais mikroelementais), tiek augalų rizosferos laistymui.

Tokiu būdu, siekiant efektyviai ir tolygiai Rokiprag  sudėtyje esančius bioflavonoidus pernešti į augalų audinius perlapus ir į gilesnius dirvožemio sluoksnius, būtina, atsižvelgiant į Rokiprag  veikliųjų medžiagų fizikochemines savybes, parinkti tinkamus, efektyvią preparato veikliųjų medžiagų pernašą   užtikrinančius priedus.

 1. Galeotti F., Barile E., Curir P., Dolci M., Lanzotti V., 2008. Flavonoids from carnation (Dianthus caryophyllus) and their antifungal activity. Phytochemistry Letters 1: 44.
 2. Hassan S., Mathesius U., 2012. The role of flavonoids in root – rhizosphere signalling: opportunities and challenges for improving plant – microbe interactions. Journal of Experimental Botany 63: 3429 – 3444.
 3. Giovanni A., Massimiliano T., 2010. Multiple functional roles of flavonoids in photoprotection. New Phytologist 186: 786 – 793.
 4. Mathesius U., Schlaman H. R. M., Spaink H. P., Sautter C., Rolfe B.G., Djordjevic M.A., 1998. Auxin transport inhibition precedes root nodule formation in white clover roots and is regulated by flavonoids and derivatives of chitin oligosaccharides. Plant Journal, vol.14, 23 – 34.
 5. Hassan S., Mathesius U., 2012. The role of flavonoids in root–rhizosphere signalling: opportunities and challenges for improving plant–microbe interactions. Journal of Experimental Botany 63: 3429 – 3444.